Rapport om unga med NPF som varken arbetar eller studerar

I dagarna har Attention sarvsfondenprojekt Vägen vidare släppt rapporten “Jag vill så gärna hitta min plats i samhället” som samlat röster från över 600 unga i med NPF som varken arbetar eller studerar och deras anhöriga.

Attention skriver om rapporten:

Det finns idag ungefär 150 000 unga mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar och den gruppen ser inte ut att minska. Riskerna för att hamna i långvarigt utanförskap ökar om den unga har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och ofullständig skolgång. Det är också de ungdomarna som har svårast att få stöd och hjälp från samhället. Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade. 

Rapporten visar att många av de unga upplever att ett av de största hindren för att ta sig vidare till arbete eller studier är okunskap om diagnoserna på arbetsplatser och i skolor. Okunskap som i sin tur leder till brister i anpassningar och stöd. Även myndigheter har stora kunskapsbrister i hur man möter och stöttar dessa ungdomar visar vår undersökning. Det påverkar deras möjligheter att navigera i myndighetsvärlden för att få reda på vilken hjälp de kan få.

Läs mer om rapporten på Attentions hemsida (länk)