Nationella riktlinjer för adhd och autism

Några av huvudbudskapen i Socialstyrelsens första nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism handlar om att ge rätt insatser så tidigt som möjligt, individanpassa utredningar samt höja kunskapen hos personal inom vården och hos socialtjänsten om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Drygt sex procent av alla barn och tre procent av de vuxna har adhd, och en till två procent av befolkningen har autism. Alltså har minst en elev i varje skolklass adhd eller autism.
Det finns stora individuella skillnader i hur de nedsättningarna vid ADHD och autism tar sig uttryck och hur stort lidande de skapar. Just därför framgår vikten av individanpassade utredningar och vikten av tidiga stödinsatser i riktlinjerna.