Autistiska elever har svårare att klara gymnasieantagningen

Isidora Stark, psykiatriker och doktorand vid PRIME Health vid Karolinska institutet har undersökt hur elever med autism utan intellektuell funktionsnedsättning klarar grundkraven för att ansöka till gymnasiet och det visar sig att bara 57% av eleverna i gruppen klarar antagningskraven för gymnasiet i basämnena.

Isidora Stark berättar i en intervju på Specialpedagogiska skolmyndigheten om sin forskning. Hennes forskning har kommit fram till att elever med autism men utan intellektuell funktionsnedsättning har svårt att klara kriterierna som krävs för att söka till gymnasieutbildning. Endast 57% av eleverna klarar grundkraven i basämnena matematisk, svenska och engelska. Störst problem har de elever som både har autism och ADHD och är flickor. institutet.

Publicerad 2022-04-28

Senast ändrad 2022-05-09