Anställningsintervjun

Förmågan att genomföra anställningsintervjuer är delvis beroende av kommunikationsförmåga och förmågan till social interaktion. För många personer med autism kan intervjuer vara mer stressande än för personer utan autism. En intervju behöver nödvändigtvis inte alltid gå till på det traditionella sättet utan det går att anpassa intervjusituationer så att dessa passar personer med autism bättre [1, 2]. Nedan följer tips och information hur man som arbetsgivare kan tänka vid intervjusituationer.

Behövs det en intervju?

För att underlätta processen så bör man fundera på om en anställningsintervju verkligen är nödvändig och om det räcker med alternativa metoder för att bedöma den sökandes kompetens. Detta kan till exempel vara:

 • Diskussioner via telefon-, e-post- eller videomöte.
 • Bedömning av tidigare arbetslivserfarenhet.
 • Arbetsprövning.
 • Informell intervju.

Ibland behövs en intervju

Ibland behövs en intervju och om man beslutar sig för att genomföra en anställningsintervju finns det flera sätt att underlätta för den sökande med autism och för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. Det är en fördel att ge så detaljerad information som möjligt innan intervjun för att underlätta för den sökande samt att anpassa intervjusituationen så den passar den sökande. För att möjliggöra rätt anpassningar är det bra att fråga om den sökande har några särskilda önskemål gällande utförandet av intervjun. Man kan till exempel genomföra intervjun under en promenad eller att man fikar samtidigt för att göra situationen mer avslappnad.

Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på vid en intervju med en person med autism[3]:

 • Att använda olika intervjustilar och till exempel praktiska demonstrationer i stället för traditionell intervju.
 • Att förbereda den intervjuade på vad som kommer att ske före, under och efter intervjun.
 • Att formulera frågorna tydligt och konkret och undvika öppna och abstrakta frågor.
 • Att den sökande både kan ha svårt att tolka ditt ansiktsuttryck och kroppsspråk
 • Att den sökande kan vara omedveten om sitt eget kroppsspråk.
 • Att den sökande kan ha svårt med ögonkontakt.
 • Att den sökande kan ha svårt för småprat och att initiera ett samtal.
 • Att den sökande kan ha svårt att veta om hen har gett ett tillräckligt svar på en fråga.
 • Att den sökande kan ha goda insikter i sina kunskaper men kan ha svårt att kommunicera dessa.

Inför intervjun

Förse den sökande med så mycket information som möjligt innan intervjun för att underlätta för personen som söker jobbet.

Information som du bör ge till den sökande

 • Namn och titlar på de som ska vara med under intervjun, gärna också fotografier.
 • Datum och plats för intervjun – gärna ett fotografi av byggnaden och en karta över hur man hittar dit.
 • Information om ungefär hur lång tid intervjun beräknas ta.
 • Information om vad den sökande behöver ta med till intervjun.
 • Gärna en kopia av intervjufrågorna eller i alla fall en lista över de områden som kommer att diskuteras.

Saker du bör ta reda på innan intervjun

 • Specifika önskemål om den fysiska miljön under intervjusituationen som kan underlätta:
  • Belysning; exempelvis inga flimrande lysrör eller starkt ljus.
  • Ljud; tickande klockor, bakgrundsfläktar kan antingen verka väldigt störande eller fungera avskärmande mot andra störande ljud.
  • Distraktioner, distraktioner kan vara allt från stormönstrade gardiner till personer som går förbi rummet där intervjun hålls.
  • Doft; undvika parfymer, rumsdofter etc. Förbered den sökande på eventuella starka dofter som kan finnas på arbetsplatsen.
  • Om den sökande önskar ta med en stödperson under intervjun. 

Förbereda intervjufrågor[4]

 • När du formulerar intervjufrågor tänk på att de kan tolkas bokstavligt.
 • Se över om det finns några abstrakta eller tvetydliga frågor.
 • Ställ inga öppna frågor så som ”berätta lite om dig själv” utan var konkret och fråga till exempel ”berätta om en sak du tycker om att göra på din fritid”.

Under intervjun

 • Undvik öppna och hypotetiska frågor utan var konkret som: ”Nämn tre uppgifter du var bra på under din förra anställning”.
 • Var rakt på sak, och säg till om du får för mycket eller för lite information i ett svar, det kan vara svårt för någon med autism att veta hur ingående svar som förväntas.
 • Tänk på att den intervjuade med autism kan behöva längre tid på sig att svara på frågor.
 • Om den intervjuade har med en stödperson, vänd dig inte till hen utan till den intervjuade.
 • Tänk på att ögonkontakt kan vara knepigt och det kan vara svårt för en person med autism att både se och lyssna på en person samtidigt. Detta är inte ett tecken på ointresse.

Efter intervjun

Om intervjun leder till anställning

 • Ring för att berätta om resultatet och berätta vad som kommer att ske nu. Ge även denna information skriftligt.
 • Se till att ge skriftlig och utförlig information om allt som kan vara viktigt så som startdatum, plats och tid, eventuell klädkod, anställningsavtal med mera.

Om intervjun inte leder till anställning

 • Meddela detta så snart som möjligt.
 • Om möjligt – ge konstruktiv feedback för att underlätta för framtida intervjuer.

Referenser

[1] Bell P. Autism Speaks Employment Think Tank. New York: Autism Speaks;2012. Layout 1 (autismspeaks.org)

[2] Harper G, Smith E, Heasman B, Remington A, Girdler S, Appleton V-J, Cameron C, Fell C.  Autistica (2019). Autistica Action Briefing: Employment. autistica.org.uk/downloads/files/Autistica-Action-Briefing-Employment.Pdf

[3] Maras K, Norris JE, Nicholson J, Heasman B, Remington A, Crane L. Ameliorating the disadvantage for autistic job seekers: An initial evaluation of adapted employment interview questions. Autism. 2021;25(4):1060-1075. doi:10.1177/1362361320981319

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2022-10-27

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com