Försvarsmaktens medicinska kontroller och NPF

Arbete inom militär verksamhet ställer särskilda krav på hälsotillstånd och förmågor. Detta innebär att all personal ska genomgå militärmedicinsk undersökning och bedömning, både inför utbildning och vid fullgörande av olika typer av militär tjänstgöring. Syftet är att den en person inte ska arbeta med något som innebär ökad risk för ohälsa eller skada för sig själv eller andra. Det innebär också att personen ska ha medicinska förutsättningar att utföra sitt arbete utan att utgöra en belastning för förbandet.

Uppdaterad juni 2024  Kontrollera eventuella ändringar hos Försvarsmakten eller Plikt- och prövningsverket.

Medicinska kontroller och utbildningen

För militära tjänster inom Försvarsmakten krävs en genomförd grundutbildning. För att kunna genomföra grundutbildning finns vissa medicinska grundkrav. Dessutom har olika befattningar ytterligare fysiska och medicinska krav som baseras på den befattningens krav och förutsättningar. Till exempel är det högre fysiska krav på en jägarsoldat än en sambandssoldat. Försvarsmaktens mål är att grundutbildade ska få en krigsplacering, det vill säga en befattning under krig.

För civila tjänster inom Försvarsmakten gäller inte samma grundkrav som för grundutbildning med värnplikt, och därmed inte samma fysiska och medicinska krav för anställning.

Antagningsundersökningarna till grund- och officersutbildning genomförs av Plikt- och prövningsverket. För detaljer se: Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder (FM MBG) Utgåva 2019.

För mer information: Försvarsmaktens jobb och utbildning  tel: 08-514 390 09 (vardagar kl 10-15)  jobb-utbildning@mil.se

Krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga för att antas till grundutbildning

Vanliga tillstånd som kan leda till avslag på en ansökan till grundutbildning är till exempel:

Medicinska kontroller hos försvarsmakten

Senast ändrad 2024-06-05

Publicerad: 2022-05-24