Polisen, medicinska kontroller och NPF

Det finns olika inriktningar och så kallad ”yttre tjänst” är vanligast. Av alla anställda på Polismyndigheten har cirka 21.000 polisyrke och 13.000 andra yrken (civila tjänster).

Det finns bara en väg till polisyrket - godkänd polisskola.

Följande gäller för polisyrket:

  • Antagningsundersökningarna till polisskolan utförs av Plikt- och prövningsverket.
  • Undersökningarna baseras på läkarundersökning, medicinska undersökningar, fysiologiska och psykologiska undersökningar/tester samt intervjuer.
  • Undersökningarna och bedömningarna upprepas inte rutinmässigt. Om man misstänker att en anställd polis har drabbats av sjuklighet eller annars förlorat i funktionsförmåga övervägs omplacering inom polisen.

För ytterligare information kontakta Polismyndigheten

Eventuella hinder för antagning till polisutbildning

  • Hälsotillstånd där arbetet som polis kan medföra en försämring av hälsotillståndet eller utgöra en risk för den enskildes, arbetskamraters eller andra personers liv och hälsa.
  • Hälsotillstånd som innebär att den sökande inte klarar av att genomföra arbetspass i skilda miljöer och under påfrestande förhållanden till exempel utan eller med begränsad möjlighet till vila, mat eller dryck.

Ett exempel på detta kan vara om man haft eller har en neuropsykiatrisk diagnos (ADHD, Autism eller annan). Man ska uppvisa ett läkarintyg från psykiater som beskriver eventuell problematik, medicinering och funktionsförmåga (socialt och i arbetet) samt prognos. För detaljer om läkarintyget se (PDF) 

Bli polis med NPF?

Senast ändrad 2023-05-11

Publicerad: 2022-05-24