Podden Lika Värde

Podden lika värde är en podcast från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som riktar sig både till de som arbetar i skolan och till föräldrar.

En intressant podcast.

Podden lika värde som görs av SPSM har många intressanta avsnit, om allt möjligt inom det specialpedagogsika området. Det kan röra ämnen som till problematisk frånvaro, systematiskt elevhälsoarbete, läs och skrivsvårigheter och mycket mer.

Varje podavsnitt finns dessutom textat som en PDF för de som inte vill eller kan lyssna.

Här hittar du Podden lika värde. (länk)

Publicerad 2022-04-06