Ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

CES har nyligen släppt en rapport som visar att allt fler barn och ungdomar i Stockholms får ADHD- eller autismdiagnoser. Man har undersökt vårdkedjorna för barn och unga med dessa diagnoser och ser att antalet barn som får vård för adhd, autism eller båda diagnoserna har ökat under det senaste årtiondet.

De senaste tio åren antalet unga som har fått vård för diagnoserna ADHD och autism i Stockholm mer än dubblerats.

År 2020 fick fyra procent av de mellan 0 och 17 år vård för adhd och 1,8 för autism procent. Lite mer än sex procent av barnen och ungdomarna i Stockholm har fått en adhd-diagnos, autismdiagnos eller båda någon gång mellan 2015–2020. 

Fler pojkar får diagnos och ofta får flickor diagnosen senare i livet.

Vårdkontakterna för adhd och autism har ökat allra mest bland pojkar samtidigt som allt fler flickor får vård. Varför det är så är man inte helt säker på  en orsak kan vara att allt fler, framför allt flickor, söker vård för sina problem.

Totalt har nästan 23 tusen barn och ungdomar gjort en neuropsykiatrisk utredning under mellan 2018 till 2020. Ungefär 80 procent av dem som genomgår en neuropsykiatrisk utredning får minst en en av diagnoserna adhd och autism.

Man kan också se att fler barn och ungdomar, jämfört med tidigare, gör mer än en utredning. Det kan finnas flera orsaker till detta som att man upplever att den första utredningen inte utförts korrekt. Det kan också bero på att en del funktionsnedsättningar blir mer synliga när kraven i skolan höjs.

Publicerad 2022-05-09

Senast ändrad 2022-05-09