Ska skolelever få undervisning i psykisk hälsa?

Det är i alla fall något som läkarförbundet och Svenska skolläkarföreningen vill. Man måste börja förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga skriver de i ett debattinlägg i DN.

Förslag:

  • Undervisning i psykisk hälsa under skoltid för alla elever i grundskolan och gymnasiet.
  • Rätt kompetens hos den personal som ger undervisningen.
  • Metoder förankrade i forskning, exempelvis åldersanpassade program.
  • Tillgång till resurser och material för att genomföra undervisningen.
  • Kraftigt förstärkt elevhälsa.

Detta är något som 16 organisationer och föreningar skriver i sin debattartikeln i Dagens Nyheter. Man anser att ett sätt att misnka den psykiska ohälsan bland unga skulle vara att införa det som ett skolämne i både grundskolan och gymnasiet.

Publicerad 2022-03-04

Senast ändrad 2022-03-04