Försvarsmakten har beslutat om nya antagningsregler.

Försvarsmakten har nu beslutat on nya regler för mönstring till värnplikt. De som har "lindrig ADHD" kan nu mönstra eller pröva till värnplikt. För de med autism är läget oförändrat - det vill säga; de får fortfarande inte göra värnplikt.

Försvarsmakten har nu ändrat reglerna som rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ändringen betyder att personer med lindrig adhd nu har möjlighet att pröva eller mönstra. Detta förutsatt att de inte behöver medicinering och att de uppfyller övriga krav för att kunna genomföra grundutbildning med värnplikt

Försvarsmakten ändrar inte reglerna som rör autism, vilket innebär att autistiska personer fortfarande inte kan göra grundutbildning med värnplikt.

Publicerad 2022-04-08