Ett tillfälle att lyssna till Tony Attwood som är psykolog med mer är 25 års erfarenhet att arbeta med personer med autismspektrumtillstånd. Föreläsningarnas fokus är autism hos personer med normalbegåvning samt flickor och kvinnor med autism. Den hålls på engelska.

För mer information och anmälan läs här (länk)