I forumet medverkar forskare, experter, yrkesverksamma, myndighetspersoner, personer med egen erfarenhet,  projektledare och andra representanter för Riksförbundet.

På programmet står bland annat:

 • Tidiga insatser avgörande för barn med NPF-problematik
 • Forskning pågår
 • Att växa upp och leva med NPF
 • Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö
 • Trots – vad gör vi?
 • Hur kan nationella riktlinjer för NPF förbättra vård och stöd?
 • Vägen vidare för unga som varken studerar eller arbetar
 • Känslogrejen – lärande verktyg om känsloreglering och bemötande
 • Förändringsarbete med brukarinflytande
 • Att vara anhörig till någon med NPF
 • Åldras och må bra

 

(uppdaterat 20220706 Länkar till anmälan och så vidare borttagna då de är inaktuella)