Program

13.15 Inledning

Sven Bölte från KIND välkomnar.

13.20 Innovating for autism in India

Gauri Divan  kommer att tala om möjligheterna att möta autistiska barns behov i resurssvaga områden.

14.20 Understanding autism by learning together

Wendy Chung kommer att tala om hur autister och forskare samarbetar för att öka kunskapen om autism. 

15.35 Eight decades with autism

Patricia Howlin kommer att tala om hur vår förståelse av autism har förändrats under de åttio år som begreppet funnits.

16.20 Paneldiskussion

Sven Bölte leder en diskussion med föreläsarna där det finns möjlighet för alla att ställa frågor till forskarna.

Mer information finns på KINDs hemsida (länk)

Där finns också en länk till anmälningssidan.