Både antalet barn och andelen av befolkningen som är barn har ökat i Stockholms län under hela 2000-talet och fortsätter öka. Den regionala utvecklingen och samhällsplaneringen påverkar i hög grad vilka miljöfaktorer länets barn exponeras för. I Miljöhälsorapport Stockholms län 2021 om barn presenteras färska siffror, i relation till den senaste forskningen, för hur barnens hälsa påverkas av bland annat:

  • Luftföroreningar
  • Buller
  • Klimatförändringar
  • Grönska och grönområden
  • Kemikalier
  • Inomhusmiljö

Rapporten tar också upp utveckling över tid och innehåller riskbedömningar och förslag till åtgärder. Dessutom lyfts aspekter av jämlik miljöhälsa, som hur exponeringen för negativa och positiva miljöfaktorer skiljer sig mellan olika grupper, och frågor kring hållbar utveckling.

 

För mer information och anmälan