Datum, tid, plats,

  • 4 oktober 2024
  • Kl 13-15.30
  • Solnavägen 1, Torsplan, Stockholm (rum:Saffran)

Anmälan

Till höger (eller nedan om du läser på en mobiltelefon).

Målgrupp

Ni som var med på vårt seminarium den 20e mars, eller var intresserade men inte fick plats samt alla övriga yrkeslärare som arbetar med elever med NPF på gymnasiet är välkomna.

Antal platser

Antalet deltagare är begränsat till högst 50 och anmälan stänger när antalet platser är fyllt eller senast den 13 september.

Kostnad

Gratis

Några punkter i programmet

  • Arbetsförmedlingen informerar om sitt projekt Samstart.
  • Hur kan vi identifiera elever med NPF som kan behöva extra stöd under APL
  • Gruppdiskussioner
  • Fika
  • Hur kan vi skapa en bra APL för personer med NPF

Moderator och Föreläsare

Marina Jonsson med. dr på Centrum för arbets- & miljömedicin.
Anna Hjärpe, Frida Gunnarson och Lwam Tekle, Arbetsförmedlingen: Samstart.