Beskrivning

Konferensen vänder sig till dig som deltar, har deltagit eller planerar att delta i kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande (med eller utan statsbidrag).

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats för förskolor och skolor. Konferensen arrangeras i samarbete med Skolverket.