Länk till webbinariet

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, elevhälsans personal och rektorer och andra berörda professioner och myndigheter.

Länk till webbinariet

Program

 • Välkomna och Inledning.
  Marina Jonsson, med dr, projektledare och moderator, Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
 • Vikten av medicinsk studie- och yrkesvägledning.
  Marina Jonsson
 • Vad behöver du veta om medicinska kontroller?
  Helén Bertilsson, specialistsjuksköterska, Centrum för arbets- och miljömedicin (AMM), Umeå
 • Några olika medicinska tillstånd och arbetsmiljörisker (med fallbeskrivningar) att beakta vid medicinsk studie- och yrkesvägledning:
 • Vibrationer.
 • Sjukdomar i luftvägarna.
 • Diabetes.
 • Besvär i rörelseapparaten.
  Här medverkar Pia Rehfisch, specialistläkare, med dr, AMM Uppsala. Katrin Dierschke, specialistläkare, AMM Lund. Gunilla Käller, ergonom, enhetschef, AMM Örebro.
 • Studie- och yrkesvägledning av personer med NPF - Vad visar senaste forskningen?
  Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet, Region Stockholm CPF/BUP
 • Vad bör beaktas vid studie- och yrkesvägledning till personer med NPF?
 • Fridas berättelse.
 • Avslutning och frågor.