Lanseringswebbinarium för FORTEs rapport "Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst". Rapporten beskriver utvecklingen över tid för psykisk hälsa bland barn och unga, men även aktuella begrepp och mätmetoder och vad som gör det svårt att bedöma förekomst och vårdbehov. Rapporten bidrar till den gemensamma kunskapsgrunden inom området. En sådan behövs för att aktörer ska kunna ta fram och utvärdera insatser som främjar barn och ungas psykiska hälsa, liksom förebygger och behandlar psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Mer information och länk till anmälan hittar du här.