Inledning Om NPF

NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF är  olika diagnoser med en annorlunda utveckling av hjärnan. Detta leder till ett annorlunda sätt att tänka, och uppleva. Något som samhället inte är anpassat till.

Sättet människor tänker, upplever och uppfattar kallas för kognition. NPF är en kognitiv funktionsnedsättning. Det här gör att den inte syns på samma sätt som om man skulle sitta i rullstol.

”Förändringar av kognitiva funktioner kännetecknar NPF och leder till att individer får svårigheter att hantera sin vardag i familjen, på fritiden, i skolan, på arbetet och sociala relationer.”

Det här betyder att personer som har NPF kan ha problem både i skolan, arbetet och hemma: det beror på att de kan ha ett annorlunda sätt att uppleva världen.

De flesta former av NPF är inte sjukdomar. Utan NPF är en olikhet i hur man fungerar. Men en del med NPF får lättare sjukdomar. Både i kroppen och i psyket (som depression eller ångest),.

Senast ändrad 2021-09-27