Om NPF

Original

Ungefär en av tio svenskar har NPF. De flesta har upptäckt det redan när de var barn. NPF är ingen sjukdom, så man kan inte bota det. Men man kan ha olika mycket NPF. Man vet inte säkert varför folk får NPF, Det kan finnas flera orsaker. Man kan ha ärvt det av sina föräldrar. Det kan också bero på miljön. Framför allt påverkar miljön hur mycket NPF märks och påverkar en.

Styrkor och svagheter

I dag anser man att de med NPF också har saker de är bra på. Som alla andra människor. De med ADHD eller autism kan vara bra på att komma på saker. De kan också ha lätt för att se små detaljer. Det här borde man prata mer om. Då skulle de med NPF må bättre. För att fördelarna med NPF ska märkas behöver man ha det bra. Man ska bemötas rätt och få det stöd man behöver. Både i skolan och på jobbet.

Diagnoser

Enligt världshälsoorganisationen, är NPF-diagnoserna:

  • ADHD
  • Autism
  • språk- och talstörningar
  • inlärningssvårigheter (som dyslexi)
  • motoriska störningar (som tics )
  • intellektuell funktionsnedsättning 

Intellektuell funktionsnedsättning är ett speciellt. Eftersom det ofta hör samman med sjukdom. Och Vid IF har man alltid lågt IQ.

Vid andra NPF behöver man inte ha lågt IQ. Man kan ha svårt att minnas saker, eller lätt bli störd. Man kan också ha svårt att förstå hur man pratar med andra. Och man kan ha svårt att planera och få saker gjorda.

Ofta kan man ha flera NPF samtdiigt. Som autism och ADHD. Ibland har man också lättare att bli deprimerad, eller få ångest. Det är också tröttande att ha NPF.

Insatser vid NPF

Insatser betyder saker man gör för att göra det lättare. Vid NPF kan sådana saker vara att ge hjälp och stöd. Det kan göra det lättare att leva med NPF. Samtidigt minskar risken att man får andra besvär som depression.

Utmaningar vid NPF 

Har man NPF kan det vara svårt att förstå vad som är svårt. Man märker att man är annorlunda. Ofta har man inte lärt sig hur man ska göra när man fungerar annorlunda. Har man haft svårt länge kan det vara lätt att ge upp, att tro att man aldrig kan lyckas.

Dessutom kan andra tro saker som inte är sanna. De kan tro att man inte kan gå i skolan eller klara av att arbeta. Men med rätt hjälp så kan personen med NPF bli någon alla vill ha i sin klass, eller på sitt jobb.

Om man inte klarar skolan kan det bli svårt att få ett jobb. Det kan också vara svårt att veta om man kan klara av ett vanligt jobb. Man kanske behöver speciellt stöd för att jobba. För att få ett sådant stöd måste man berätta om sin diagnos.

Sårbarhet

För de man träffar i skolan och på jobbet är det viktigt att veta hur man ska bemötas:

  • Stresskänslighet. Många med NPF blir lätt stressade. Och det är ofta väldigt jobbigt att anpassa sig. Man kan bli väldigt trött bara av att träffa människor i skolan eller på jobbet. Kan man få ta pauser kan det hjälpa.
  • Sensorisk känslighet. Man kan vara extra känslig för ljud, ljus, lukt och smak. En lugn miljö kan göra det lättare. 
  • Kognitiva utmaningar. Med NPF kan det vara svårt att kontrollera sina känslor. Det kan vara svårt att planera sitt arbete. Man kan också ha problem med att börja göra något, eller sluta med något man håller på med. Får man hjälp med detta underlättar det. Det finns också saker som appar till telefonen som kan hjälpa.

Vill du läsa ännu mer kan du gå in på vår länksida och ta dig vidare därifrån

Styrkor och behov vid NPF

Vi har sammanställt erfarenheter från vår referensgrupp och arbetsgrupp där personer med olika NPF-diagnoser samt yrkesverksamma inom olika professioner som till exempel psykolog, studievägledare och sjukvårdspersonal ingår.

Erfarenheter av behov vid NPF i relation till studier och arbetsliv

Vid NPF uttrycker många behov av struktur och rutiner vid studier och arbete. Man kan också behöva förutsägbarhet och tydlighet både runt hela skoldagen/arbetsdagen och vid enskilda moment. Många känner sig hjälpta av en tydlig prioriteringsordning av de olika momenten som skall utföras och av att få hjälp att särskilja helheten och detaljer.

Personer med NPF kan behöva en längre återhämtningstid och andra personliga anpassningar, till exempel fler pauser.

Handledning och anpassningar utifrån personens egna förutsättningar är viktigt. Till exempel kan man vid introduktion till yrkesarbete se till att börja med några få arbetsuppgifter för att sedan allt eftersom lägga till nya uppgifter. Vissa personer med NPF kan behöva växa in i sin roll i skolan eller på arbete och då blir personens styrkor och förmågor ofta mer tydliga med tiden. Därför är det bra att omgivningen är beredd på detta så att de kan ha tålamod med att det kan ta lite tid.

Erfarenheter av styrkor vid NPF i relation till studier och arbete

En av styrkorna man har erfarenhet av är att om man kan ta tillvara personens egna önskemål, drivkrafter och intressen så kan man nå höga resultat både i arbete och vid studier. Då kan personens välutvecklade förmågor och möjlighet att specialisera sig inom ett område bli tydliga.

Förmågorna kan exempelvis synas som en sällsynt hög effektivitet, pricksäkerhet och kreativitet. Även detaljsinnet kan vara extra utvecklat hos personer med NPF och de kan ha en särskild förmåga att upptäcka detaljer och visa ett intresse för dessa. Utöver detta finns det många gånger en stor noggrannhet och lojalitet.

Sammantaget kan de unika tillgångar en individ med NPF kan ha bidra stort vid både studier och arbete under rätt förutsättningar.

Senast ändrad 2021-10-26