Arbete som kan passa personer med NPF

Att hitta rätt yrke och arbetsplats  

Att hitta och behålla ett arbete där man kan använda det man är bra på är viktigt för ett bra yrkesliv. Alla har dessutom svaga sidor som kan vara problematiska i yrkeslivet. Det här gäller både de med och utan NPF. 

Arbetsmarknaden för personer med NPF ser nästan ut som för den utan NPF. Det är oftast utbildning och erfarenheter, styrkor och begränsningar med mera som påverkar valmöjligheterna.

Matchning mellan personen och yrket är avgörande. Det betyder bland annat andan  och öppenheten på arbetsplatsen. Det betyder också förståelse och stöd från chef och aretskamrater.

Övergången från utbildning till arbetslivet är extra känsligt vid NPF. Därför bör den planeras noga. Första tiden på det nya jobbet behöver anpassas och vara strukturerad. Till exempel kan man börja med färre arbetsuppgifter för att sedan få jobba med fler saker.

Det finns få arbeten som personer med NPF är speciellt bra eller dåliga på. Personer med NPF finns i många olika yrken. Ofta personer med till exempel ASD arbetar inom naturvetenskapliga, tekniska och IT-baserade jobb. 

I vissa mycket krävande och farliga arbeten ställs särskilda krav. Dessa granskas vid så kallad ”Medicinsk kontroll”. Det gäller bland annat polis, brandman, lokförare, flygpilot med flera. Det är yrken där alla måste lita på att alla arbetskamrater alltid klarar att göra sitt jobb för att ingen ska utsättas för fara. NPF-diagnos kan då göra att man inte kan få ett sådant arbete. hinder att få tillträde till sådana yrken. Detta gäller också för en del sjukdomar eller mediciner, och är något man bör tänka på när man väljer yrke. 

De yrken där en NPF-diagnos kan vara ett hinder är inte många. Det gäller bara någon procent av alla yrken.

UPPDATERING 2021 08 05

Efter att Diskriminerings-ombudsmannen bestämt att försvarsmakten måste göra en individuell bedömning av sina sökande håller antagningen till både försvarsmakten och polishögskolan att ses över.

 

Senast ändrad 2021-09-28

Fotograf/Illustratör: Giancarlo Corti / Unsplash