Arbets- och miljöanpassning

Original

Många problem med att passa ihop en person och ett arbete kan lösas med anpassningar av arbetet. Lagstiftningen har nyligen gjort det tydligare att det är arbetsgivarens ansvar att anpassa.

Arbetsanpassning

Arbetsanpassning betyder: En åtgärd i arbetsmiljön för att den som har nedsatt förmåga ska kunna fortsätta att arbeta där. Arbetsanpassning kan också används  för att undvika att man blir sjuk. Samt för att göra det lättare att komma tillbaks till arbetet när man har varit sjuk. Anpassningen kan vara under en kort tid eller för alltid. Arbetsanpassning kan till exempel betyda anpassning av utrustning, uppgifter, arbetstid med mera.

Anpassningar kan vara avgörande. Personer med NPF kan vara hjälpta av: tydlighet,

 • rak och enkel kommunikation,
 • struktur,
 • ledning, 
 • tydliga arbetsuppgifter,
 • begränsade störningar,
 • eget rum,
 • lugn,
 • passande belysning,
 • inga starka dofter,
 • flexibilitet med arbetstider
 • ibland färre social kontakter.

Stöd från samhället 

Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa till med att hitta ”rätt” yrke. Rätt yrke är ett yrke som passar dina intressen, behov, starka och svaga sidor.

Arbetsförmedlingen har olika resurser att hjälpa den som söker jobb.

Försäkringskassan kan ge finansiellt stöd för till exempel hjälpmedel och anpassningar när det behövs.

Att vara öppen med sin diagnos eller inte?

För att få stöd och en del anpassningar krävs ofta en diagnos. Många är rädda för att vara öppen med sin NPF-diagnos. Och många föredrar att inte berätta om sin diagnos. Det kan betyda att man inte får ansöka om vissa stöd. Samtidigt kan det även leda till att arbetskamrater och chefer inte förstår. Om Arbetskamrater och chefer inte vet om en diagnos är det svårt för de att anpassa sig till dina behov.

Vid NPF är att berätta eller inte om sin diagnos är en viktig och känslig. Det finns inget rätt eller fel. Både att avslöja och inte avslöja diagnosen kan ha för- och nackdelar för den med NPF.

Senast ändrad 2021-09-27

Publicerad: 2021-07-16