Inledning om NPF

NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är samlingsnamnet för olika diagnoser som har gemensamt att det finns en annorlunda utveckling av hjärnans mognad, struktur och funktion. Detta kan leda till ett annorlunda sätt att tänka och uppleva saker som inte är anpassat till samhällets krav och förväntningar.

Sättet hur människor tänker, upplever och uppfattar kallas för kognition eller kognitiva funktioner. NPF är en kognitiv funktionsnedsättning vilket gör att denna inte syns på samma sätt som om man skulle sitta i rullstol och har en kroppslig funktionsnedsättning.

”Förändringar av kognitiva funktioner kännetecknar NPF och leder till att individer får svårigheter att hantera sin vardag i familjen, på fritiden, i skolan, på arbetet och sociala relationer.”

Det här betyder att personer som har NPF kan ha problem i skolan, arbetet och hemma då de kan ha ett annorlunda sätt att uppleva världen. NPF är inte en sjukdom utan en olikhet i hur man fungerar. Men en del med NPF får lättare sjukdomar, både fysiska och psykiska, som till exempel depression eller ångest.

Referenser

Callenmark B, Kjellin L, Rönnqvist L, et al. Explicit versus implicit social cognition testing in autism spectrum disorder. Autism 2014; 18: 684–693.

Berggren S, Engström A-C, Bölte S. Facial affect recognition in autism, ADHD and typical development. Cognitive Neuropsychiatry 2016; 21: 213–227

Senast ändrad 2022-04-07

Publicerad: 2021-04-21

Fotograf/Illustratör: www.undraw.com