testar lite bara

Sett till befolkningsstorleken är Stockholms län en av Europas snabbast växande regioner, vilket innebär en stor utmaning. Att möta upp det stora behovet av bostäder och infrastruktur på ett hållbart sätt kräver översiktlig

Miljön i Stockholms län

Sett till befolkningsstorleken är Stockholms län en av Europas snabbast växande regioner, vilket innebär en stor utmaning. Att möta upp det stora behovet av bostäder och infrastruktur på ett hållbart sätt kräver översiktlig och komplex planering på flera plan (3). Hur samhället planeras och byggs ger konsekvenser över mycket lång tid. Dessa processer måste därför vara utformade på ett långsiktigt hållbart sätt och kunna fungera under ett växande befolkningstryck såväl som i en period av ökande klimatförändringar. Målet att tillgodose

test jpegbild

befolkningens behov nu och i framtiden innebär att det måste ställas höga krav på det som byggs, även när det sker under press. Många olika perspektiv bör också beaktas. Några viktiga exempel är de boendes tillgång till hälsosamma omgivningsmiljöer och rekreation, att bostadens placering inte innebär onödig exponering för buller och luftföroreningar och att byggnadens material och/eller konstruktion inte är hälsoskadlig.

jpeg fullformat

 

 

test svggbild

Länsstyrelsen i Stockholm genomför kontinuerlig miljöövervakning i Stockholms län (4). I det Regionala miljöövervakningsprogrammet 2015-2020 (5) tas luftföroreningar upp som ett av de största miljöhälso-
problemen i länet, framför allt på grund av intensiv och ökande trafik. Det finns också en stor risk för förhöjda halter av radon i inomhusluft och dricksvatten från egen brunn i vissa områden. Länsstyrelsen identifierar även kemikalieanvändning som ett problem i länet.

 

svg fullformat

Miljön i Stockholms län

Sett till befolkningsstorleken är Stockholms län en av Europas snabbast växande regioner, vilket innebär en stor utmaning. Att möta upp det stora behovet av bostäder och infrastruktur på ett hållbart sätt kräver översiktlig och komplex planering på flera plan (3). Hur samhället planeras och byggs ger konsekvenser över mycket lång tid. Dessa processer måste därför vara utformade på ett långsiktigt hållbart sätt och kunna fungera under ett växande befolkningstryck såväl som i en period av ökande klimatförändringar. Målet att tillgodose befolkningens behov nu och i framtiden innebär att det måste ställas höga krav på det som byggs, även när det sker under press. Många olika perspektiv bör också beaktas. Några viktiga exempel är de boendes tillgång till hälsosamma omgivningsmiljöer och rekreation, att bostadens placering inte innebär onödig exponering för buller och luftföroreningar och att byggnadens material och/eller konstruktion inte är hälsoskadlig.

Test svg
Bildblockstest svg test svg

Länsstyrelsen i Stockholm genomför kontinuerlig miljöövervakning i Stockholms län (4). I det Regionala miljöövervakningsprogrammet 2015-2020 (5) tas luftföroreningar upp som ett av de största miljöhälso-
problemen i länet, framför allt på grund av intensiv och ökande trafik. Det finns också en stor risk för förhöjda halter av radon i inomhusluft och dricksvatten från egen brunn i vissa områden. Länsstyrelsen identifierar även kemikalieanvändning som ett problem i länet.

Miljön i Stockholms län

Sett till befolkningsstorleken är Stockholms län en av Europas snabbast växande regioner, vilket innebär en stor utmaning. Att möta upp det stora behovet av bostäder och infrastruktur på ett hållbart sätt kräver översiktlig och komplex planering på flera plan (3). Hur samhället planeras och byggs ger konsekvenser över mycket lång tid. Dessa processer måste därför vara utformade på ett långsiktigt hållbart sätt och kunna fungera under ett växande befolkningstryck såväl som i en period av ökande klimatförändringar. Målet att tillgodose

test jpegbild utan fylln

befolkningens behov nu och i framtiden innebär att det måste ställas höga krav på det som byggs, även när det sker under press. Många olika perspektiv bör också beaktas. Några viktiga exempel är de boendes tillgång till hälsosamma omgivningsmiljöer och rekreation, att bostadens placering inte innebär onödig exponering för buller och luftföroreningar och att byggnadens material och/eller konstruktion inte är hälsoskadlig.

jpeg fullformat utan fylln

 

 

test svggbild utan fyllning

Länsstyrelsen i Stockholm genomför kontinuerlig miljöövervakning i Stockholms län (4). I det Regionala miljöövervakningsprogrammet 2015-2020 (5) tas luftföroreningar upp som ett av de största miljöhälso-
problemen i länet, framför allt på grund av intensiv och ökande trafik. Det finns också en stor risk för förhöjda halter av radon i inomhusluft och dricksvatten från egen brunn i vissa områden. Länsstyrelsen identifierar även kemikalieanvändning som ett problem i länet.

 

svg fullformat utan fylln

Miljön i Stockholms län

Sett till befolkningsstorleken är Stockholms län en av Europas snabbast växande regioner, vilket innebär en stor utmaning. Att möta upp det stora behovet av bostäder och infrastruktur på ett hållbart sätt kräver översiktlig och komplex planering på flera plan (3). Hur samhället planeras och byggs ger konsekvenser över mycket lång tid. Dessa processer måste därför vara utformade på ett långsiktigt hållbart sätt och kunna fungera under ett växande befolkningstryck såväl som i en period av ökande klimatförändringar. Målet att tillgodose befolkningens behov nu och i framtiden innebär att det måste ställas höga krav på det som byggs, även när det sker under press. Många olika perspektiv bör också beaktas. Några viktiga exempel är de boendes tillgång till hälsosamma omgivningsmiljöer och rekreation, att bostadens placering inte innebär onödig exponering för buller och luftföroreningar och att byggnadens material och/eller konstruktion inte är hälsoskadlig.

Test svg
Bildblockstest svg utan fyllning test svg

Länsstyrelsen i Stockholm genomför kontinuerlig miljöövervakning i Stockholms län (4). I det Regionala miljöövervakningsprogrammet 2015-2020 (5) tas luftföroreningar upp som ett av de största miljöhälso-
problemen i länet, framför allt på grund av intensiv och ökande trafik. Det finns också en stor risk för förhöjda halter av radon i inomhusluft och dricksvatten från egen brunn i vissa områden. Länsstyrelsen identifierar även kemikalieanvändning som ett problem i länet.